Sáng ngày 08/4/2022, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Phiên tư vấn xuất thứ 6, Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản nằm trong chuỗi “Chương trình hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp...

Đọc thêm