PROFILE BAN CHẤP HÀNH

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Lê Văn Ky

Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Chuang Tiến Hùng

Trưởng ban Kiểm tra Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Phan Trung Hiếu

Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Chung Kim Long

Trưởng ban Đối ngoại Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Chị Bùi Thị Kim Phụng

Phó ban Đối ngoại Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Chị Phạm Thị Nhung

Phó ban Kinh tế Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VJBA

- Ông: VŨ HOÀNG ĐỨC - Chủ tịch VJBA

- Bà: TỐNG KIM GIAO - Phó chủ tịch đối ngoại VJBA

- Ông: LÊ VĂN KY - Phó chủ tịch thường trực VJBA

- Ông: CHUANG TIẾN HÙNG - Trưởng ban kiểm tra VJBA
- Ông: PHAN TRUNG HIẾU – Trưởng ban Văn hóa xã hội VJBA

- Ông: CHUNG KIM LONG – Trưởng ban đối ngoại VJBA

- Bà: PHẠM THỊ NHUNG - Phó ban kinh tế VJBA
- Bà: BÙI THỊ KIM PHỤNG - Phó ban đối ngoại VJBA

Địa chỉ Hiệp hội

  • Văn phòng : 571-1 Hinodecho, Isesaki City, Gunma Prefecture, Japan.

  • Điện thoại: (+81) 0270-50-0374    Fax: (+81) 0270-50-0384
  • Website: www.vjbagroup.com 
  • Email:  info@vjbagroup.com
Có thể bạn sẽ quan tâm