PROFILE BAN CHẤP HÀNH

Anh Vũ Hoàng Đức

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Chị Tống Kim Giao

Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Lê Văn Ky

Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Trần Thanh Hoàn

Trưởng ban Kinh tế Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Phan Trung Hiếu

Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Chung Kim Long

Trưởng ban Đối ngoại Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Chị Bùi Thị Kim Phụng

Phó ban Đối ngoại Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Chuang Tiến Dũng

Trưởng ban Kiểm tra Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Chị Phạm Thị Nhung

Phó ban Kinh tế Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

 

HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VJBA

- Ông: VŨ HOÀNG ĐỨC - Chủ tịch VJBA

- Bà: TỐNG KIM GIAO - Phó chủ tịch đối ngoai VJBA

- Ông: LÊ VĂN KY - Phó chủ tịch thường trực VJBA

- Ông: CHUANG TIẾN HÙNG - Trưởng ban kiểm tra VJBA

- Ông: TRẦN THANH HOÀN - Trưởng ban kinh tế VJBA

- Bà: PHẠM THỊ NHUNG - Phó ban kinh tế VJBA

- Ông: PHAN TRUNG HIẾU – Trưởng ban Văn hóa xã hội VJBA

- Ông: CHUNG KIM LONG – Trưởng ban đối ngoại VJBA

- Bà: BÙI THỊ KIM PHỤNG - Phó ban đối ngoại VJBA

Địa chỉ Hiệp hội

  • Văn phòng : 571-1 Hinodecho, Isesaki City, Gunma Prefecture, Japan.
  • Điện thoại: (+81) 0270-50-0374    Fax: (+81) 0270-50-0384
  • Website: www.vjbagroup.com – www.vjba-japan.org
  • Email:  info@vjba-japan.org
Có thể bạn sẽ quan tâm