Slide background
Slide background
HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VJBA

PROFILE BAN CHẤP HÀNH


 

Anh Vũ Hoàng Đức - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Vũ Hoàng Đức

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Lê Văn Ky - Trưởng ban tài chính Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Lê Văn Ky


Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Chị Tống Kim Giao - Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Chị Tống Kim Giao


Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Chị Mai Thị Dung - Phó ban tài chính Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Chị Mai Thị Dung


Trưởng ban tài chính Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Trần Thanh Hoàn - Phó ban Kinh tế Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Trần Thanh Hoàn


Trưởng ban Kinh tế Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Chung Kim Long - Phó ban đối ngoại Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản


Anh Chung Kim Long


Phó ban đối ngoại Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VJBA

Địa chỉ Hiệp Hội

Văn phòng : 571-1 Hinodecho, Isesaki City, Gunma Prefecture, Japan.
Điện thoại: (+81) 0270-50-0374    Fax: (+81) 0270-50-0384
Website: www.vjbagroup.com – www.vjba-japan.org
Email:  info@vjba-japan.org

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC