THÔNG BÁO
(V/v Chuẩn y Ban Chấp Hành VJBA nhiệm kỳ V (2021 -2023)

               Kính gởi: Toàn thể anh chị hội viên - Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản – VJBA

Hôm nay Ngày 19-8-2021. Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Nhật bản xin gởi thông báo đến quý anh chị Hội viên những kết quả thông qua buổi họp được tổ chức online và đi đến thống nhất bầu ra Ban Chấp Hành VJBA nhiệm kỳ V(2021- 2023) với đội ngũ Ban Chấp Hành các ông bà có tên sau đây:

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VJBA nhiệm kỳ V – 2021 - 2023

- Ông: VŨ HOÀNG ĐỨC - Chủ tịch VJBA

- Bà: TỐNG KIM GIAO - Phó chủ tịch đối ngoai VJBA

- Ông: LÊ VĂN KY - Phó chủ tịch thường trực VJBA

- Ông: CHUANG TIẾN HÙNG - Trưởng ban kiểm tra VJBA

- Ông: TRẦN THANH HOÀN - Trưởng ban kinh tế VJBA

- Bà: PHẠM THỊ NHUNG - Phó ban kinh tế VJBA

 - Ông: PHAN TRUNG HIẾU – Trưởng ban Văn hóa xã hội VJBA

- Ông: CHUNG KIM LONG – Trưởng ban đối ngoại VJBA .

- Bà: BÙI THỊ KIM PHỤNG - Phó ban đối ngoại VJBA

Xin thông báo đến quý doanh nghiệp Hội viên được rõ vai trò, nhiệm vụ của Ban Chấp Hành để vận hành trong các hoạt động của Hiệp Hội. 

Trân trọng Thông Báo !
                                                                                                                 TMBCH
                                                                                                              Vũ Hoàng Đức

Tải chi tiết

Có thể bạn sẽ quan tâm