NGÀY 09/05/2023 VJBA THAM DỰ “ DIỄN ĐÀN GIAO THƯƠNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - NHẬT BẢN”

Ngày 09/05/2023 Đoàn Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản tham dự “Diễn đàn giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản”

Chương trình được Thương v- Đi squán Vit Nam ti Nht Bn tổ chức Nhân dp Đoàn công tác ca VThtrưng châu Á - châu Phi, BCông Thương do ông ĐQuc Hưng, Phó Vtrưng dn đu sang thăm và làm vic ti Nht Bn.


 Buổi Hội nghị trình bày về Triển vọng và cơ hội hợp tác đầu tư – thương mại Việt Nam – Nhật Bản, các doanh nghiệp tham dự có cơ hội giới thiệu về doanh nghiệp của mình cũng như trao đổi kết nối giao thương.

 

Nguồn: VJBA

Ý kiến bạn đọc