Thư mời tham gia Đại hội

  HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN VIETNAM BUSINESS ASSOCIATION IN JAPAN Điện thoại : 03-5614-0195    Fax: 03-5614-0196...

 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN
VIETNAM BUSINESS ASSOCIATION IN JAPAN
Điện thoại : 03-5614-0195    Fax: 03-5614-0196
Văn phòng Hội: Koyo Bldg 2F 2-8-5 Kakigara-cho Nihonbashi Chuo-ku , Tokyo 103-0014 Japan
Website : www.vjbagroup.com
Email    : info@vjbag-japan.org


                                                                  Nhật Bản, ngày    Tháng     năm 2018

THƯ MỜI
DỰ ĐẠI HỘI HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN KHÓA II
NHIỆM KỲ 2018-2020

Liên kết tăng sức mạnh Doanh nghiệp

Kính gửi:               

-  Căn cứ giấy phép hoạt động số 0100-05-021363 được cấp ngày 02/09/2013 tại Nhật Bản quy định tổ chức hoạt động và quản lý Hiệp Hội.
-  Căn cứ điều lệ Hiệp Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản ngày 02/09/2013

     Thực hiện nghị quyết ngày 25/02/2018 về Hội nghị ban chấp hành lần thứ II nhiệm kỳ 2018-2020

    Ban chấp hành Hiệp Hội VJBA trân trọng kính mời ………………………..  đến tham dự Đại Hội.

1. Thời gian: Ngày 06/05/2018 ( Chủ nhật) đại hội làm việc từ lúc 13h00’ – 18h00’.
2. Địa điểm: Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Địa chỉ Tokyo 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho 50-11. 
3. Nội dung:

      3.1 Thông qua các văn kiện đại hội Hiệp Hội VJBA.

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hiệp Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản khóa I nhiệm kỳ I.

Phương hướng hoạt động khóa II nhiệm kỳ2018-2020. Dự thảo báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệHiệp Hội.

     3.2 Ra mắt Ban chấp hành khóa II nhiệm kỳ 2018-2020        
     3.3 Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động Hiệp Hội trong nhiệm kỳ mới
     3.4  Mời gọi mở rộng Hội viên, các doanh nghiệp tham gia kết nối giao thương Việt Nam và Nhật Bản.
     3.5. Đại diện các Doanh nghiệp Hội Viên Chính Thức, đại diện các Doanh nghiệp Hội  Viên Liên Kết, đại điện các Doanh nghiệp Hội Viên Danh Dự. Thân mời, kết nạp tham gia Hiệp Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản.

4. Giới thiệu Văn Phòng Hiệp Hội mới tại Tokyo và các cơ chế phục vụ của Văn Phòng mới.

5. Tiệc đứng nhẹ, trao đổi danh thiếp, giao lưu doanh nghiệp, trình diễn âm nhạc Việt Nam - Nhật Bản.

Thay mặt Ban chấp hành Hiệp Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản trân trọng kính mời !

Ý kiến bạn đọc
Chủ đề liên quan
hoạt động
Có thể bạn sẽ quan tâm