Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN Văn phòng : 571-1 Hinodecho, Isesaki City, Gunma Prefecture, Japan. Điện...

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN

Văn phòng : 571-1 Hinodecho, Isesaki City, Gunma Prefecture, Japan.
Điện thoại : (+81) 0270-50-0374    Fax: (+81) 0270-50-0384
Website : www.vjbagroup.com
Email : info@vjbagroup.com

Mục tiêu: Liên kết - Hợp tác - Phát triển

Nâng cao thương hiệu hàng hóa Việt Nam và Nhật Bản 

Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam - tại Nhật Bản là Tổ chức tập hợp và đại diện của các doanh nghiệp hoạt động trong cac lĩnh vực vì lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp, nâng cao thương hiệu Việt nam và Nhật Bản trên thị trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế  của hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản

Sau hơn 5 năm hoạt động, Hiệp hội đã tập hợp hơn 100 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin, pháp lý, công tác xúc tiến thương mại, tư vấn, đào tạo, làm cầu nối giữa doanh nghiệp nhật Bản và Việt Nam với các hội đoàn và cộng đồng.

Ý kiến bạn đọc