NGÀY 09/05/2023 VJBA TỔ CHỨC CUỘC HỌP TOÀN THỂ DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN VJBA

Ngày 09/05/2023 Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản VJBA tổ chức cuộc họp toàn thể Doanh nghiệp Thành viên VJBA về " Công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025"

 


Cuộc họp thông qua một số vấn đề cần sửa đổi cho nhiệm kỳ 2023-2025, ghi nhận các đóng góp ý kiến của doanh nghiệp thành viên, và thống nhất thời gian tổ chức, quy chế, hình thức bầu cử, ứng cử các vị trí trong Ban chấp hành Hiệp hội.

Nguồn: VJBA

Ý kiến bạn đọc