Slide background
Slide background
Ban Chấp Hành VJBA

Ban Chấp Hành VJBA

HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VJBA

Chi tiết
Điều lệ Hiệp hội

Điều lệ Hiệp hội

            

Chi tiết
定款

定款

定款

Chi tiết
Sơ đồ tổ chức VJBA

Sơ đồ tổ chức VJBA

  SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN VJBA  

Chi tiết
Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN Văn phòng 1: Koyo Bldg 2F 2-8-5 Kakigara-cho Nihonbashi Chuo-ku ,Tokyo...

Chi tiết
Danh sách hội viên

Danh sách hội viên

DANH SÁCH HỘI VIÊN VJBA

Chi tiết