Ngày 14/04/2022 Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản VJBA Ông Vũ Hoàng Đức tham dự chương trình " MỜI GỌI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP & NÔNG THÔN" do UBND Huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Đọc thêm

Ngày 29 tháng 3 năm 2022, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản Ông Vũ Hoàng Đức đã tham gia Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện công tác phối hợp giữa Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí...

Đọc thêm