Hiệp Hội VJBA tham dự sự kiện “Tình hữu nghị thủy chung Việt Nam – Cuba" do Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 61 ngày Chiến thắng Hiron của Nhân dân Cuba anh em (19.4.1961 - 19.4.2022), Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức sự kiện “Tình hữu nghị thủy chung Việt Nam – Cuba: Dấu ấn qua những trang sách”. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản Ông Vũ Hoàng Đức-chủ tịch VJBA cũng vinh dự được nhận lời mời tham dự sự kiện này.

"Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và không bao giờ quên tình đoàn kết và sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa, cả về tinh thần và vật chất của Cuba dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong hơn 6 thập kỷ vừa qua. Những tình cảm đặc biệt của Cuba đã, đang và luôn dành cho Việt Nam, được kết tinh trong câu nói bất hủ của Lãnh tụ Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nêu rõ. 

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại một lần nữa khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Đảng và Nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp chính nghĩa của Đảng và Nhân dân Cuba anh em; phản đối chính sách bao vây cấm vận chống Cuba. Việt Nam đã, đang và luôn sẵn sàng đồng hành với Cuba trong tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa; luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của quá trình đổi mới 35 năm qua của Việt Nam với các đồng chí anh em Cuba.

Nhằm lan toả rộng rãi những giá trị cao đẹp của mối quan hệ Việt Nam – Cuba, sự vĩ đại của Cách mạng Cuba và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Hiron, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức sự kiện “Tình Hữu nghị thuỷ chung Việt Nam – Cuba: Dấu ấn qua từng trang sách nhân kỷ niệm 61 năm Chiến thắng Hiron”. Với không gian trưng bày và giới thiệu hơn 40 tác phẩm xuất bản về Cuba, về những anh hùng Cuba, về mối quan hệ Việt Nam - Cuba bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba hy vọng người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam, sẽ có thêm nhiều hiểu biết về người anh em thân thiết ở bên kia bán cầu, từ đó góp phần vun đắp và phát triển hơn nữa mối quan hệ thuỷ chung này.

"Hai đất nước chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách để không chỉ đứng vững, mà còn phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới”, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh. 

Nguồn: mattran.org.vn

Ý kiến bạn đọc