HIỆP HỘI VJBA THAM GIA DIỄN ĐÀN VĂN HÓA VỚI DOANH NGHIỆP 2021

Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hoá với doanh nghiệp” năm 2021 (Culture & Business Forum - CBF) với chủ đề “Tiếp biến văn hoá – Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế” được tổ chức nhằm phân tích, nhận diện những giá trị của tiếp biến văn hoá trong việc dẫn dắt phục hồi kinh tế từ góc độ văn hóa kinh doanh.  

 

Với sự góp mặt của lãnh đạo Đảng, nhà nước, đại diện các bộ, ban ngành có liên quan cùng sự đồng hành của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực văn hoá doanh nghiệp, Diễn đàn vừa là nơi truyền tải thông điệp của Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” vừa tạo điều kiện, cơ hội, môi trường để các doanh nghiệp thể hiện nét văn hóa của mình qua các hoạt động đa dạng, ấn tượng.

 

Ông Vũ Hoàng Đức - đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản cũng Vinh dự nhận được lời mời tham dự DIỄN ĐÀN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP NĂM 2021 của Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam ( VNABC)

Đồng thời Hiệp Hội VJBA cũng nhận được lời mời làm Ủy viên Hội đồng quốc gia xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”

Nguồn: VJBA