Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam Tại Nhật Bản (VJBA) có buổi làm việc với Ban Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA).

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam Tại Nhật Bản (VJBA) có buổi làm việc với Ban Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA).

Ngày 25/1/2019 Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam Tại Nhật Bản (VJBA) có buổi làm việc với Ban Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA).

Chi tiết
Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam Tại Nhật Bản (VJBA) và Hiệp Hội Trang Trại và Doanh Nghiệp Nông Nghiệp VN (VFAEA) có buổi gặp mặt làm việc và ký kết hợp tác giao thương.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam Tại Nhật Bản (VJBA) và Hiệp Hội Trang Trại và Doanh Nghiệp Nông Nghiệp VN (VFAEA) có buổi gặp mặt làm việc và ký kết hợp tác giao thương.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam Tại Nhật Bản (VJBA) và Hiệp Hội Trang Trại và Doanh Nghiệp Nông Nghiệp VN (VFAEA) có buổi gặp mặt làm việc và ký kết hợp tác giao thương vào chiều ngày 25/1/2019.

Chi tiết
Đoàn Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) và Ban lãnh đạo Ngân Hàng Nam Á có buổi làm việc tại TP.HCM

Đoàn Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) và Ban lãnh đạo Ngân Hàng Nam Á có buổi làm việc tại TP.HCM

Ngày 24/1/2019, Đoàn Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) và Ban lãnh đạo Ngân Hàng Nam Á có buổi làm việc tại TP.HCM

Chi tiết
Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) tham dự buổi họp kết nối giao thương hàng tuần của BNI Win Win Chapter.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) tham dự buổi họp kết nối giao thương hàng tuần của BNI Win Win Chapter.

Ngày 23/1/2019, Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị Thành Ủy để tham dự buổi họp kết nối giao thương hàng tuần của BNI Win Win Chapter.

Chi tiết
 Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản ( VJBA) đã có buổi gặp mặt và làm việc với Hiệp hội Doanh Nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV).

Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản ( VJBA) đã có buổi gặp mặt và làm việc với Hiệp hội Doanh Nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV).

Chiều ngày 22/1/2019, Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) đã có buổi gặp mặt và làm việc với Hiệp hội Doanh Nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV).

Chi tiết
Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) gặp gỡ và làm việc với Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam - (VCCI) Hồ Chí Minh

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) gặp gỡ và làm việc với Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam - (VCCI) Hồ Chí Minh

Ngày 22/1/2019, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI Hồ Chí Minh.

Chi tiết