Xã Đoàn công ích Hiệp hội Việt Nam tổ chức giao lưu, trao đổi ý kiến với các Hiệp hội trong nước Nhật ngày 09/08/2018

XÃ ĐOÀN CÔNG ÍCH HIỆP HỘI VIỆT NAM  TỔ CHỨC GIAO LƯU, TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI CÁC HIỆP HỘI TRONG NƯỚC NHẬT

NGÀY 09/08/18

Trong đó có các hội tham gia.

1. Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản  
2. Hội người Việt Nam tại Nhật Bản
3. Hội phật tử Việt Nam tại Nhật Bản
4. Hội sinh viên học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

(Đại Diện Hội phật tử Việt Nam tại Nhật Bản Sư Cô Thích Tâm Trí Cũng Tham Gia Phát Biểu)

(Một Số Đại Diện Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản cũng tham gia trong đó bà Tống Kim Giao Phó chủ tich thường trực kiêm tổng thư ký hiệp hội VJBA đã có bài phát biểu dài 3 phút tại buổi giao lưu.)

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC