Hiệp hội thường xuyên tham gia những hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối với nhiều hiệp hội tại Nhật Bản thông qua các buổi hội thảo xúc tiến thương mại, kết nối giao thương.

Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản nhận thấy nhu cầu cần thiết giao Thương giữa 2 nước nên đã quyết định triển khai chuyến công tác và ra mắt chính thức đầu tiên của hiệp hội với các hiệp hội doanh nghiệp trong nước. Chuyến thăm và làm việc từ ngày 21/1/2019 đến ngày 26/1/2019.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC