Thư mời gọi quyên góp cứu trợ, thiên tai lũ lụt tại Nhật Bản. Ngập lụt lớn đã nhấn chìm nhiều ngôi làng, đường phố, các cây cầu bị cuốn trôi....