Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản từ sau đại hội nhiệm kỳ II 2018-2020 tổ chức vào ngay 06/05/2018 đã có nhiều hoạt động trong cac lĩnh vực vì lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp, nâng cao thương hiệu Việt nam và Nhật Bản trên thị trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế của hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.

Dưới đây là tóm tắt các hoạt động nổi bật trong năm của Hiệp hội VJBA.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC