Họp Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản ngày 15/07/2018
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN
VIETNAM BUSINESS ASSOCIATION IN JAPAN

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Tokyo, ngày 15 tháng 07 năm 2018

Cuộc họp bắt đầu lúc: 14:00

Thành phần tham dự:

 • Ông Vũ Hoàng Đức (Chủ tịch Hiệp hội)
 • Bà Tống Kim Giao (Phó Chủ tịch)
 • Ông Chuang Tiến Hùng
 • Ông Trần Thanh Hoàn
 • Ông Lê Văn Ky
 • Ông Phan Trung Hiếu

Nội dung cuộc họp

 • Thống nhất và công khai lịch trực văn phòng ở Tokyo của 12 Uỷ viên trên trang website của Hiệp hội.
 • Thống nhất cách tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin từ Việt Nam sang Nhật và trong nước Nhật bằng cách gửi các thông tin qua email và qua số điện thoại của các Uỷ viên chịu trách nhiệm chính.
 • Thống nhất và thông qua Quy chế ho ạt động của Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản.
 • Việc gửi thư mời đến các Uỷ viên Ban chấp hành, các hội viên chính thức và hội viên liên kết muốn tham gia vào Hiệp hội phải thông qua sự đồng ý của ông Chủ tịch Hiệp hội
 • Đồng ý cho các doanh nghiệp Việt Nam có văn phòng tại Nhật được trở thành Hội viên chính thức của Hiệp hội.
 • Đồng ý cho các hội viên liên kết không cần phải đóng hội phí (xem chi tiết trong mục chương III, của điều lệ nhiệm kỳ II năm 2018-2020)
 • Chủ tịch Hiệp hội báo cáo chuyến đi về Việt Nam để gặp các đối tác và tham dự Hiệp hội các doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.
 • Đồng ý tiếp thu ý kiến và làm việc dưới sự chỉ đạo của ông Chủ tịch Hiệp hội trong nhiệm kỳ 2018 - 2020.
 • Giới thiệu nhân sự mới:

  Anh Haịịima Yutaka (tốt nghiệp trường đại học Meiji, chuyên ngành luật)
  Cộng tác viên: - Anh Nguyễn Văn Chánh (ThS. Xã hội học, Giảng viên trường đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, TP.HCM)
  - Cô Nguyễn Thu Lan (đang học chương trình Tiến sĩ tại đại học Waseda, Nhật Bản, Giảng viên khoa Việt Nam học trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP.HCM)
 1. Phương hướng hoạt động của Hiệp hội trong thời gian sắp tới
 • Họp các thành viên trong Hiệp hội, một tháng một lần vào ngày chủ nhật tuần thứ tư của tháng.
 • Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề. Nội dung của những buổi nói chuyện này liên quan đến các Ban kinh tế, xúc tiến thương mai; Ban phát triển hội viên, văn hoá xã hội; Ban truyền thông - đối ngoại, ban tư vấn pháp luật, đào tạo, thường vụ (Xin Uỷ viên từng ban nói trên đăng ký chủ để của buổi nói chuyện và gửi trực tiếp đến Chủ tịch hiệp hội để thuận tiện sắp xếp kế hoạch cụ thể)
 • Kêu gọi sự vận động tài trợ từ các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật và các doanh nghiệp ở Việt Nam cho Hiệp hội.
 1. Kế hoạch cho cuộc họp sắp tới
  (dự kiến tổ chức vào ngày chủ nhật 26/08/2018)
 • Thông qua nội dung Phương hướng hoạt động của Hiệp hội trong thời gian sắp tới
 • Lập kế hoạch hoạt động cụ thể của hiệp hội theo từng quý
 • Kế hoạch hoạt động làm việc cụ thể của từng ban.
Thời gian Người đảm trách Nội dung
Tháng 8 Ông Vũ Hoàng Đức (Ban kinh tế, xúc tiến thương mại) Seminar 
"Làm thế nào để khởi nghiệp tại Nhật Bản"
Tháng 9 Ban tư vấn pháp luật, đào tạo thường vụ

Seminar
"Tính pháp lý cho doanh nghiệp Nhật Bản muốn đầu tư vào Việt Nam"

Tháng 10 Ban truyền thông đối ngoại - Ban tư vấn pháp luật, đào tạo thường vụ Seminar
"Tính pháp lý cho người Việt muốn đầu tư tại Nhật Bản"

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17:15

Người viết biên bản

NGUYỄN THU LAN

 

Chủ tịch Hiệp hội

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CUỘC HỌP