Ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2018,ban lãnh đạo Hiệp hội đã cùng đoàn lãnh đạo Ngân hàng BIDV tham dự hội thảo "Xúc tiến thương mai Đông Nam Á với tiêu điểm là thị trường Việt Nam" được ngân hàng RISONA tổ chức tại trụ sở Tokyo và Osaka

 

Ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2018,ban lãnh đạo Hiệp hội đã cùng đoàn lãnh đạo Ngân hàng BIDV tham dự hội thảo "Xúc tiến thương mai Đông Nam Á với tiêu điểm là thị trường Việt Nam" được ngân hàng RISONA tổ chức tại trụ sở Tokyo và Osaka

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC