Ngày 15/11/2018 đoàn lãnh đạo Ngân hàng BIDV đến thăm và làm việc với VJBA tại Tokyo Nhật Bản

Đoàn lãnh đạo Ngân hàng BIDV Việt Nam đã đến thăm và làm việc với VJBA tại Tokyo Nhật Bản.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC