Chiều ngày 7/12/2018, Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản đã  tổ chức hội nghị tiếp và làm...

Chiều ngày 7/12/2018, Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản đã  tổ chức hội nghị tiếp và làm việc với đại diện Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO)  về nghiên cứu môi trường định hướng đầu tư tại hai nước.

Tiếp đoàn, ông Vũ Hoàng Đức, chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản đã giới thiệu về hiệp hội, các doanh nghiệp hội viên cũng như giới thiệu với đoàn những tiềm năng, lợi thế trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam đang chú trọng thu hút đầu tư. Chủ tịch cũng đã bày tỏ quan điểm là cầu nối và mong muốn có mối quan hệ bền chặt với Tổ chức Jetro và các doanh nghiệp Nhật Bản.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC