Chiều ngày 29/11 Đoàn Hiệp hội trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đã có buổi giao lưu...

Chiều ngày 29/11 Đoàn Hiệp hội trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đã có buổi giao lưu kết nối với Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản tại trụ sở chính Tokyo Nhật Bản

 

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC