Ngày 13/07/2022 Tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) và Sở Công thương tỉnh Hải Dương đã ký kết phối hợp thúc đẩy triển khai các hoạt động tư vấn, kết nối thương mại hàng hóa, dịch vụ,...

Đọc thêm

Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản vinh dự được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản mời tham dự buổi triển khai thực hiện kết luận 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 31/12/2021...

Đọc thêm