VJBA THAM DỰ TỌA ĐÀM GIỚI THIỆU MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2022

Tọa đàm được tổ chức nhằm phát huy nguồn lực của Người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trong đó tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư từ Người Việt Nam ở nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng; giới thiệu môi trường đầu tư, các lĩnh vực thu hút đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của thành phố.

Để góp phần thu hút đầu tư của kiều bào, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức đón tiếp, làm việc với các đoàn doanh nhân kiều bào đến tìm hiểu môi trường đầu tư; kết nối với các doanh nhân của thành phố; tranh thủ sự hỗ trợ của kiều bào để tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, tăng cường thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chính sách, lĩnh vực thu hút đầu tư của thành phố đến cộng đồng kiều bào./.

 

Đầu tư của kiều bào tại TP Đà Nẵng có chiều hướng tăng, quy mô các dự án ngày càng mở rộng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng, đồng thời khẳng định lòng tin của kiều bào đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và sự nỗ lực, đồng hành của chính quyền thành phố. Tuy nhiên, số lượng dự án đầu tư từ kiều bào tại TP Đà Nẵng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của thành phố và sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới.

 


Tọa đàm giới thiệu tổng quan về môi trường, cơ hội đầu tư, kinh doanh của TP Đà Nẵng; thông tin về các chính sách ưu đãi, dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp; giới thiệu một số dự án trọng điểm đầu tư của TP Đà Nẵng trong thời gian đến. Đồng thời, còn có chia sẻ về nhu cầu đầu tư, kinh doanh cũng như đưa ra các ý kiến đóng góp để có thể thu hút đầu tư kinh doanh từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào TP Đà Nẵng một cách hiệu quả của một số Hội đoàn, doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài.

Nguồn: VJBA

Ý kiến bạn đọc