NGÀY 02/03/2023 HIỆP HỘI VJBA THĂM LÀM VIỆC VỚI CÁC SỞ, BAN NGÀNH VÀ DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH HÒA BÌNH.

Ngày 02/03/2023 Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) đã có buổi làm việc quan trọng với lãnh đạo chủ chốt cùng đại diện các Sở, Ban ngành và doanh nghiệp tại tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Vũ Hoàng Đức - Chủ tịch VJBA đã chia sẻ về quá trình thành lập và hoạt động của hiệp hội trong việc kết nối hợp tác cho doanh nghiệp của Việt Nam và Nhật Bản. Ông Vũ Hoàng Đức mong muốn, thời gian tới chính quyền tỉnh Hòa Bình và các Sở ban ngành liên quan tạo điều kiện, phối hợp để kết nối, tìm kiếm nhân lực và đào tạo lao động tiếng Nhật Bản, các sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng, có chất lượng cao... để giới thiệu, quảng bá tại Nhật Bản.

 

Tại hội nghị lần này, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh là đầu mối kết nối với các sở, ban, ngành, các hiệp hội, ngành nghề trong tỉnh và có bước đi cụ thể để thực hiện hiệu quả các hoạt động hợp tác, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản.

 

Tổng kết Hội nghị, ông Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh, với tiềm năng và thế mạnh sẵn có Hòa Bình hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước - đặc biệt là từ Nhật Bản đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư lâu dài. Tỉnh Hòa Bình mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản sẽ là cầu nối chính thức để tỉnh có thể hợp tác với phía Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - chính trị - ngoại giao.

 

Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng năm 2022 của tỉnh Hòa Bình đạt 9,03%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 66,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 59,2%. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 729 dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách; trong đó, dự án trong nước chiếm 95% với tổng vốn đăng ký khoảng 183.238 tỷ đồng, dự án FDI chiếm 5% với tổng vốn đăng ký khoảng 608 triệu USD. Hiện tại, các doanh nghiệp FDI Nhật Bản đang đầu tư vào 3 khu vực gồm: Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà, Khu công nghiệp Lương Sơn Hòa Bình và ngoài khu, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 343,3 triệu USD.

Nguồn: VJBA

Ý kiến bạn đọc