CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA KỶ NIỆM 50 NĂM QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM - NHẬT BẢN (1973-2023)

Chương trình giao lưu văn hóa kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023)
Ý kiến bạn đọc