Quy chế hoạt động văn phòng Hiệp hội

Quy chế hoạt động văn phòng Hiệp hội

THÔNG BÁO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN Số:    /2018 Tokyo,...

Chi tiết
Quy chế hoạt động Ban Chấp Hành

Quy chế hoạt động Ban Chấp Hành

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH...

Chi tiết