Chủ đề

Những nội dung được gắn nhãn đại sứ quán việt nam

Thống nhất việc xúc tiến thương mại cho Doanh nghiệp 2 nước Việt Nam và Nhật Bản

Ngày 1/9/2021. Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản có buổi làm việc với Đại diện Cơ quan Thương Vụ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nhật Bản

Xem chi tiết