Vũ Hoàng Đức

Giới thiệu ông Vũ Hoàng Đức. Hội viên chính thức của hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA)

Ông Vũ Hoàng Đức là doanh nhân người Việt Nam hiện đang sống và làm việc tại Nhật Bản.

VŨ HOÀNG ĐỨC

Điện thoại: (+81) 90 4453 8570
Email: duc@hoangducjp.com
Website: https://hoangducjp.com/
Facebook Vũ Hoàng Đức

Là thành viên chính thức từ năm 2003

Chức danh: 

Chủ tịch hiệp hội VJBA nhiệm kỳ 2018 - 2023

Lĩnh vực kinh doanh

Kinh doanh xe nâng hàng, xe cơ giới, máy móc công trình, công nông ngư nghiệp (https://xenanglapduc.com/)

Giới thiệu, tư vấn đầu tư, xúc tiến thương mại, giao thương giữa 2 nước Việt Nam và Nhật Bản

Sản xuất thực phẩm chức năng (https://yachiyodrinks.co.jp/)

 

 

Profile Vũ Hoàng Đức

Ý kiến bạn đọc