Tống Kim Giao

Giới thiệu bà Tống Kim Giao. Hội viên chính thức của hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA)

Bà Tống Kim Giao là doanh nhân người Việt Nam hiện đang sống và làm việc tại Nhật Bản.

TỐNG KIM GIAO
Điện thoại: (+81)90 3402 9497
Email: Tanukipho@gmail.com
Website: https://motiti.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/tongkimgiao/
Là thành viên chính thức từ năm 2003

Chức danh: 

Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại hiệp hội VJBA nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ý kiến bạn đọc