CHUANG TIẾN HÙNG

Ông Chuang Tiến Hùng là doanh nhân người Việt Nam hiện đang sống và làm việc tại Nhật Bản.
CHUANG TIẾN HÙNG
Điện thoại:  (+81) 90 3755 0963
Email:   sohkohboeki.co@sirius.ocn.ne.jp
Website: 
Facebook: Chuangtienhung
Là thành viên chính thức từ năm 2003
Chức danh: Trưởng Ban kiểm tra - Hiệp hội VJBA nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ý kiến bạn đọc