Họp Ban Chấp Hành Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Họp Ban Chấp Hành Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Họp BCH Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản ngày 24/05/2018

Chi tiết
Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản có Chủ tịch mới

Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản có Chủ tịch mới

Ngày 6/5, tại Tokyo, Nhật Bản, Đại hội Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản khóa II (2018-2020) đã bầu ra Chủ tịch mới và 4 Phó Chủ tịch.

Chi tiết