Ngày 22/03/2019 diễn ra cuộc họp định kỳ hàng tháng với tập đoàn Hitachi triển khai công việc điện gió và điện năng lượng mặt trời tại văn phòng Công Ty Hoàng Đức - Nhật Bản.

Ngày 22/03/2019 diễn ra cuộc họp định kỳ hàng tháng với tập đoàn Hitachi triển khai công việc điện gió và điện năng lượng mặt trời tại văn phòng Công Ty Hoàng Đức - Nhật Bản

Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản rất quan tâm đến vấn đề phát triển điện gió và điện năng lượng mặt trời vì vậy ông Vũ Hoàng Đức- Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản thường xuyên xúc tiến việc hợp tác với tập đoàn HITACHI Nhật Bản để hỗ trợ công nghệ, xúc tiến đầu tư, tổ chức họp định kỳ hàng tháng để đưa ra các kế hoạch về công việc điện gió và điện năng lượng mặt trời.

Nguồn : VJBA

Ý KIẾN BẠN ĐỌC