Slide background
Slide background
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG VJBA Từ ngày 23/07 -> 13/10/2018 NỘI...

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN
LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG VJBA
Từ ngày 23/07 -> 13/10/2018


NỘI QUI TRỰC:     

1. Phân trực theo yêu cầu thời gian của 12 ủy viên BCH.

2. Tham khảo lịch trực để biết lần trực tới vào thời gian nào ( có gửi lịch trực cho tất cả thành viên Ban chấp hành )

3.Trực tuần tự theo danh sách đính kèm.

4.Thời gian trực bắt đầu từ 09:00 đến 17:00 mỗi ngày.

5. Nếu có công việc riêng có thể nhờ người trong BCH trực thay.

6.Người đang thực hiện phải báo cho người trực kế tiếp bằng điện thoại, email … trước khi hết thời gian trực.

 7.Trực không nhất thiết phải ở văn phòng VJBA nhưng nhất thiết phải có trả lời, xử lý khi có liên lạc từ văn phòng VJBA hoặc những liên lạc khác.

 8. Người trực nên có sự xác nhận hàng ngày với nhân viên văn phòng VJBA.  

 9.Khi thấy cần thiết người trực cũng nên phải có mặt tại văn phòng VJBA để giải quyết trực tiếp công việc.

 10. Sau khi trực xong, nên báo cáo đơn giản cho người trực kế tiếp.        

    Thay mặt Ban Chấp Hành VJBA
Chủ tịch