Slide background
Slide background
HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VJBA

PROFILE BAN CHẤP HÀNH


 

Anh Trần Khuông Nghĩa - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Trần Khuông Nghĩa


Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Trần Thanh Hoàn - Phó ban Kinh tế Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Trần Thanh Hoàn


Phó ban Kinh tế Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Nguyễn Huy Hùng - Trưởng ban đối ngoại Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Nguyễn Duy Hùng


Trưởng ban đối ngoại Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Chị Tống Kim Giao - Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Chị Tống Kim Giao


Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Lê Văn Ky - Trưởng ban tài chính Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Lê Văn Ky


Trưởng ban tài chính Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Chị Mai Thị Dung - Phó ban tài chính Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Chị Mai Thị Dung


Phó ban tài chính Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Chung Kim Long - Phó ban đối ngoại Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản


Anh Chung Kim Long


Phó ban đối ngoại Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Vũ Hoàng Đức - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản


Anh Vũ Hoàng Đức


Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VJBA

STT TÊN   CHỨC VỤ
役職
SỐ ĐT EMAIL GHI CHÚ
1 Vũ Hoàng Đức ブー ホアン ドク Chủ tịch 会長 090 4453 8570 otaduc@gmail.com Anh
2 Tống Kim Giao トン キム ジャオ Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký 会長補佐 090 3402 9497 tanukipho@gmail.com Chị
3 Nguyễn Ngọc ( Maeoka Keiko) グエン ティ ゴック Phó chủ tịch văn hóa xã hội 副会長(文化・社会) 090 2101 86 83 akarikns@gmail.com Chị
4 Trần Khuông Nghĩa (Yoshino Masayoshi) チャン クオン ギア Phó chủ tịch 副会長 090  2109  9818 yoshinonghia@gmail.com Anh
5 Chuang Tiến Hùng チュアン ティエン フン Phó ban kiểm tra 監査 090 3755 0963 sohkoh388@vesta.ocn.ne.jp Anh
6 Nguyễn Duy Hùng (YamamoTo) グエン ユイ フン Trưởng ban đối ngoại 外務部副部長 080 3315 1945 ds.duyhung@gmail.com Anh
7 Trần Thanh Hoàn (Ishida Ken) チャン タン ホアン Phó ban kinh tế 経済部副部長 090 6480 6868 ken-ishida@ribeto.co.jp Anh
8 Lê Văn Ky レー バン キ Trưởng ban tài chính 財務部部長 090 4594 5681  daiseink@grace.ocn.ne.jp Anh
9 Phan Trung Hiếu  ファン チュン ヒュウ Phó ban văn hóa xã hội 文化・社会部副部長 090 5542 5177 pthieujp@gmail.com Anh
10 Mai Thị Dung (Shiota) 塩田ユン Phó ban tài chính 財政部ー副部長 080 5678 0015 shiota.dung@gmail.com Chị
11 Chung Kim Long (Ryu Tsubaki) チュン キム ロン (龍 椿木) Phó ban đối ngoại 外務部ー副部長 090 8839 1988 long.tsubaki88@gmail.com Anh

Địa chỉ Hiệp Hội

Văn phòng 1: Koyo Bldg 2F 2-8-5 Kakigara-cho Nihonbashi Chuo-ku ,Tokyo 103-0014 Japan.
Điện thoại: 03 5614  0195    Fax: 03 5614 0196
Website: www.vjbagroup.com
Email: info@vjba-japan.org

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC